بندرعباس- ايرنا- رئيس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان گفت كه 710 واحد توليدي راكد و نيمه فعال استان در يك و نيم سال گذشته با دريافت تسهيلات به چرخه توليد و فعاليت بازگشت.

صالح دريانورد روز سه شنبه در مصاحبه اختصاصي باخبرنگار ايرنا اظهار كرد: در اين مدت با فعاليت كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد نزديك به 950 ميليارد تومان تسهيلات به اين واحدها پرداخت شده است.
وي افزود: اين فعاليت ها سبب شد تا رتبه چهارم كشوري اجراي مصوبات در سال گذشته به كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد هرمزگان اختصاص يابد.
دريانورد با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي بعنوان سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال بيان داشت: پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي راكد و نيمه تعطيل در اولويت كاري مديران دستگاههاي اجرايي هرمزگان با محوريت اين كارگروه قرار دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان با تاكيد برمصمم بودن دولت تدبير و اميد براي از ميان برداشتن موانع توليد ابراز داشت: در سالهاي گذشته شماري از واحدهاي مستقر درشهرك هاي صنعتي هرمزگان به دليل نبود سرمايه درگردش، نيمه كاره بود و حتي نداشتن مواد اوليه و اعتبار لازم براي بهسازي ماشين آلات به صورت راكد درآمده بودند كه طي يك و نيم سال گذشته دهها واحد آن به چرخه توليد بازگشته اند.
در اطلاعات منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: درابتداي فعاليت دولت يازدهم افزون بر12 هزار واحد صنعتي تعطيل و يا نيمه تعطيل در كشور وجود داشت كه اين تعداد هم اكنون به كمتر از 6 هزار و 900 واحد كاهش يافته است.
با تدبير دولت يازدهم به خصوص فعاليت كارگروه هاي رفع موانع توليد دراستانها بازگشت مجدد صدها واحد صنعتي مستقر درشهرك هاي صنعتي كشوربه چرخه توليد باعث ايجاد 132 هزار شغل شد.
دراستان هرمزگان نيزطي مدت يادشده با عملي شدن مصوبات كارگروه رفع موانع توليد از توقف فعاليت و تعطيلي كامل نزديك به 100واحد توليدي كوچك و متوسط و همچنين از تملك واحدهاي بدهكار از سوي بانكها جلوگيري شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان درادامه از توسعه دريامحور با رويكرد عمران سواحل مكران (چابهار تا سواحل سيريك و ميناب) بعنوان يكي ازمهم ترين گام هاي دولت تدبيرواميد در راستاي فرامين رهبرفرزانه انقلاب اسلامي نام برد كه با تصويب 'سازمان توسعه سواحل مكران' درقالب برنامه ششم توسعه ازسوي مجلس شوراي اسلامي عملياتي شد.
دريانورد از آغاز عمليات اجرايي و ساخت نخستين شهرك صنايع دريايي كشور با محوريت منطقه ويژه كشتي سازي دربندرعباس بعنوان يكي ديگر از گامهاي اصولي و دستاوردهاي مهم دولت دكتر روحاني نام برد كه با تكميل آن چندهزارشغل پويا و دائم براي دانش آموخته هاي دانشگاههاي صنعتي و همچنين مراكز آموزش فني و حرفه اي ايجاد مي شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان خاطرنشان ساخت: در شهرك صنايع دريايي درحال احداث كشور در35كيلومتري غرب شهربندرعباس درمجاورت كشتي سازي خليج فارس و صنايع فراساحل (ايزوايكو) با ايجاد دهها واحد كوچك و بزرگ صنعتي از سوي بخش خصوصي با استفاده از كمك هاي تسهيلاتي ارزي و ريالي دولت بسياري از كالاها و تجهيزات مورد نياز شركت هاي كشتي سازي و صنايع فراساحل دراين شهرك بوسيله متخصصان داخلي توليد و عرضه خواهد شد.
6149/6048
خبرنگار: رضا گيلاني ** انتشار دهنده : خليل تنيده

سرخط اخبار استان‌ها