قطع مکرر برق در گرمای طاقت فرسای گناوه مردم را کلافه کرده است # گناوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/03/84 داخلی.اقتصادی .انرژی .برق . قطع مکرر برق در گرمای طاقت فرسای شهرستان گناوه مردم این منطقه را به ستوه آورده و کلافه کرده است . قطع برق موجب اختلال درکار نانوایی ها ،بانکها ومراکز دولتی شده ومردم از این وضعیت بشدت اظهار نارضایتی می کنند . همچنین این مشکل در گرمای طاقت فرسای جنوب و در هنگام استراحت ،آسایش مردم را سلب کرده است . شمار زیادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری جمهوری اسلامــی ضمن اظهار نگرانی خواهان چاره اندیشی اصولی برای حل مشکل طولانی مدت برق درشهرستان گناوه شدند. معاون بهره برداری امور برق شهرستان گناوه علت قطع مکرربرق در چند روز اخیر را افت ولتاژ ناشی از وجود باراضافی بر شبکه توزیع برق عنوان کرد. "احمد ریشهری " درگفت وگو باخبرنگار ایرنا بااشاره به اینکه درتابستان امسال قطعی ونوسانات برق تا پایان فصل گرما وجود دارد گفت: برای رفع این مشکل در چند روز آینده خاموشی ها بصورت نوبتی اعمال خواهد شد. وی افزود : صرفی جویی مردم در مصرف برق میتواند درکاهش مدت زمان خاموشی موثر باشد. گزارش خبرنگارایرنا از بندر ریک در جنوب گناوه نیز حاکی است : قطع برق بطور مکرر دراین بخش نیز وجود دارد ومردم از وضعیت بسیار نامناسب برق شکوه دارند . شهرستان گناوه با 85 هزار نفر جمعیت در شمال استان بوشهر قرار دارد. 2638/627 تمام