ارتقاي كيفيت و حمايت دولت كليد رونق بازار سيب آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- بازار سيب آذربايجان غربي در اين روزها با مشكلات زيادي نظير نبود تقاضاي خريد، كمبود صادرات و افزايش قابل توجه سيب صنعتي به سيب درختي را تجربه مي كند و به موضوع نخست بحث در محافل اقتصادي و كشاورزي در استان تبديل شده در حالي كه ارتقاي كيفيت و حمايت دولت را مي توان مهمترين راهكارهاي بهبود وضعيت اين بازار آشفته دانست.

به گزارش ايرنا، كشاورزي در آذربايجان غربي جايگاه ويژه اي در اقتصاد مردم اين استان دارد و در اين ميان محصول سيب به عنوان يكي از محصولات ارزشمند كشاورزي با برخورداري از ظرفيت صادرات، چرخ زندگي جمع قابل توجهي از اهالي را مي چرخاند.
اين روزها به مانند سال هاي گذشته زخم كهنه كشاورزان كه در صف مقدم جبهه اقتصاد مقاومتي به نقش آفريني در اقتصادي داخلي مي پردازند، سر باز كرده است؛ اين بار سيب هاي انباشته شده بر روي هم در كنار جاده ها سوژه عكس و خبر بسياري از رسانه ها و خبرنگاران دلسوز در عرصه اقتصادي شده است.
البته بسياري از صاحب نظران بر اين باور هستند كه بخش هاي مختلفي در به وجود آمدن اين وضعيت نقش داشته اند و خود كشاورزان و نهادهاي خصوصي و دولتي مربوط به اين بخش نيز در اين خصوص مسئوليت بسياري دارند كه بايد ايفا كنند.
يك باغدار زن اروميه اي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اين زمينه گفت: سيب هاي توليد شده با دسترنج كشاورزان به دليل اينكه كارخانه دارها درصدد سود بيشتر هستند و مسئولان توجهي نمي كنند، در كنار جاده ها در حال گنديدن است.
نبات تاسه با اشاره به خسارت ناشي از وزش باد و ريزش سيب هاي در حال چيده شدن افزود: در اين وضع اسف بار، اميدي به بيمه كشاورزي براي جبران خسارت نداريم و درآمد ما نيز به شدت افت خواهد كرد.
وي اظهار كرد: هم اكنون هيچ چاره اي براي كشاورز جز ذخيره سازي سيب به اميد بازار شب عيد وجود ندارد و حتي هزينه كارگرها را نيز بايد با وعده فروش شب عيد پرداخت كنيم.
فريد معلم باغدار ديگر اروميه اي نيز گفت: وقتي زيرساخت ها فراهم نباشد و مسئولان توجهي به كشاورزي نداشته باشند، وضعيتي جز گنديدن سيب هاي كشاورزان در كنار جاده ها نخواهيم داشت.
وي اظهار كرد: امسال 30 ميليون تومان براي خريد سم و كود و هزينه كارگر متحمل شده ام اما بعيد ميدانم كه محصول توليدي اين هزينه ها را تامين كند.
وي با اشاره به سهم قابل توجه كشاورزي در اشتغال جوانان آذربايجان غربي و اروميه به ويژه در فصل برداشت گفت: هر سال دهها نفر كارگر در اين باغ كار مي كنند كه روزي خود و خانواده هايشان تامين مي شود كه اين تعداد با تعطيلي باغداري در اروميه به صف بيكارها افزوده مي شود.
اين كشاورز قيمت خريد سيب صنعتي را امسال بهتر از سال هاي گذشته دانست و گفت: بخش عظيمي از قيمت اعلام شده، سهم دلال هاست ولي اگر كارخانه دارها از خود كشاورزان بخرند، هم سود بيشتري عايد آنها مي شود و هم كشاورزان درآمد بيشتري كسب مي كنند كه در حال حاضر اين چنين نيست.
وي بيان كرد: در كنار جاده، سيب صنعتي به قيمت 150 تا 170 تومان خريداري مي شود در حاليكه قيمتي كه دولت اعلام كرده، 280 تومان است.
علي رضوي صاحب سردخانه و باغدار ديگري است كه از وضعيت بازار سيب ناراضي است و در اين باره مي گويد: پارسال قيمت سيب صنعتي 50 تا 70 تومان بود در حالي كه امسال با تلاش نمايندگان مردم در مجلس اين رقم به 280 تا 315 تومان رسيده است.
وي اضافه كرد: اين موضوع به دليل نبود بازار مناسب براي فروش سيب، كفاف دخل و خرج كشاورزان را نمي دهد.
رضوي بيان كرد: اگر با اين اوضاع پيش برود ديگر اميدي به چيدن ساير سيب هاي مانده بر روي درختان نداريم.
وي با بيان اينكه سيب در بازار كيلويي يكهزار و 300 تومان است، گفت: فروش آن در بازار به صرفه نيست در حاليكه كشاورزان جيب هايشان خالي است و چشم اميد به رونق بازار سيب دارند.
قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در يك گفت و گوي خبري گفت: شرمنده كشاورزان هستيم كه با وزش باد محصولشان بر زمين مي ريزد و متضرر مي شوند.
وي بر اين باور است كه مقصر اصلي معضل عدم رونق بازار سيب در اروميه، وزارت جهاد كشاورزي است.
قاضي پور مدعي شد كه در يك هكتار زمين كاشت زعفران 20 ميليون تومان سود دارد اما نمي گذارند و مي گويند كاشت زعفران در آذربايجان غربي ممنوع است.
وي با اشاره به صادرات 20 هزار تني سيب از استان در سال جاري اظهار كرد: دلالان پول كشاورزان را نمي دهند و بازار صادرات بسيار ضعيف است.
قاضي پور با بيان اينكه آذربايجان غربي سالانه بايد 700 هزار تن سيب صادر كند، اضافه كرد: هر چند نماينده اروميه هستم اما هر جاي ايران قيمت سيب و بازار آن خوب باشد به نفع كشاورزان است.
وي اضافه كرد: مردم آذربايجان غربي مجبور به كاشت سيب هستند و اين امر منبع درآمد اصلي كشاورزان به شمار مي رود.
مدير عامل تعاوني باغداران آذربايجان غربي نيز با بيان اينكه 90 درصد برداشت سيب درختي در استان به اتمام رسيده است، گفت: ميزان توليد امسال بالا بوده و 1.2 ميليون تن اعلام شده است ولي ميزان توليد سيب صنعتي مشخص نيست.
امير مرادي بيان كرد: سيب ممتاز هم اكنون كيلويي حدود يكهزار و 700 تومان عرضه مي شود و بقيه سيب هاي درختي نيز بين يكهزار و 200 تا يكهزار و 500 تومان در بازار عرضه مي شود كه براي كشاورزان توجيه اقتصادي ندارد.
وي اظهار كرد: تا پايان آذرماه منتظر هستيم تا ببينيم دولت چه تدبيري براي رونق بازار سيب خواهد داشت در حاليكه نياز مبرم به تنظيم بازار داريم.
مرادي اظهار كرد: به كشاورزان براي اينكه زياد متضرر نشوند پيشنهاد مي كنيم تا با سود 10 تا 20 درصد به تدريج محصول خود را در بازار عرضه كنند تا محصول مانند سالهاي گذشته روي دست آنها نماند.
وي با بيان اينكه سال گذشته هم كشاورزان استان متضرر بودند و توليد نسبت به واحد سطح بسيار كم بود، گفت: قيمت بالاي سيب هم به علت كم بودن توليد در واحد سطح هيچ سودي به حال كشاورزان نداشت.
مرادي اضافه كرد: سال قبل 600 هزار تن ميزان توليد سيب درختي در استان بود كه به علت وجود مشكلات عرضه و تقاضا و صادرات ضعيف همچنان كشاورزان با مشكل در بازاريابي مواجه بودند و مشكلات سال گذشته، امسال نيز با قوت بيشتري به علت توليد 2 برابري نمايان خواهد شد.
محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي در اين باره گفت: موضوع اعطاي يارانه هاي مختلف و مشوق هاي صادراتي در بخش كشاورزي، تدوين بخشنامه ها و اعطاي مجوزها، خريد تضميني سيب صنعتي، تسهيلات بانكي كه تسريع كننده در امر صادرات محصول سيب درختي باشد و راه اندازي واحدهاي صورت و بسته بندي را در اولويت قرار داده و پيگيري مي كنيم .
وي با اشاره به اينكه توانمند سازي بخش خصوصي و تشكل هاي غير دولتي و توسعه زير ساخت هاي توليد و صادرات استان در اولويت كاري قرار دارد، افزود: اهتمام وِيژه در جهت رفع مشكلات باغداران به ويژه تسريع در روند خريد تضميني سيب درختي توسط سازمان تعاون روستايي استان و كارخانجات كنسانتره و پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان در اين زمينه ضروري است .
وي اضافه كرد: سياست دولت واگذاري كار به مردم است و در استان آذربايجان غربي نيز اين امر به جهت اينكه دروازه اروپا به شمار مي رود، اهميت ويژه اي مي يابد.
وي ادامه داد: برنامه ما جلب رضايت مردم و تلاش براي حل مشكلات استان از مسير جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي است و اميدواريم با همراهي همه مسئولان و دست اندركاران و مشاركت مردم به اين مهم دست يابيم.
اسمعيل كريم زاده رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي نيز در اين خصوص اظهاركرد: اين استان قطب اصلي توليد سيب در كشور است كه امسال با توليد بيش از يك ميليون و 200 هزار تن با بهترين كيفيت آماده صادرات به بازارهاي هدف صادراتي است.
كريم زاده از خريد تضميني نزديك به 30 هزار تن سيب درختي صنعتي در استان خبرداد و افزود : تمامي وجوه بهاي سيب صنعتي خريداري شده در 3 مرحله به كشاورزان آذربايجان غربي پرداخت شده است.
وي كرد: در حال حاضر ميزان صادرات سيب درختي از استان نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار است .
رئيس جهاد كشاورزي آذربايجان غربي اضافه كرد: 45 درصد ارقام سيب توليدي استان از نوع قرمز، 50 درصد زرد و 5 درصد از نوع ارقام تابستانه است .
كريم زاده اضافه كرد: اين استان با دارا بودن بيش از 50 درصد صنايع تبديلي و تكميلي كشور به عنوان قطب اصلي اين صنايع در كشور به شمار مي رود و سالانه در حدود 350 هزار تن از سيب توليدي استان در اين واحدهاي توليدي مصرف مي شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي با تاكيد بر ضرورت توسعه واحدهاي سورت و بسته بندي محصول سيب در استان گفت: به منظور تجهيز و نوسازي دستگاههاي فرسوده سردخانه ها و راه اندازي واحدهاي سورت و بسته بندي و ارتقاي ضريب مكانيزاسيون كشاورزي از محل تسهيلات خط اعتباري مكانيزاسيون كشاورزي به متقاضيان تسهيلات پرداخت و حمايت مي شود.
وي در ادامه با انتقاد از انتشار چند فيلم و عكس در خصوص قطع درختان سيب و دپوي اين محصول در كنار باغ هاي سيب جاده اشنويه بيان كرد: طبق بازديد هاي انجام شده توسط شخص بنده و همكاران سازمان ، به دليل وقوع تند باد شديد در روزهاي اخير و ريزش شديد محصول با كيفيت سيب درختي به زير درختان كه هنوز برداشت نشده بود، باعث افزايش ميزان سيب صنعتي تحويلي به مراكز خريد توافقي در كنار جاده ها شده است .
كريم زاده افزود: طبق بازديد ميداني انجام گرفته و مصاحبه با تعدادي از باغداران واقع در مسير جاده اشنويه، عاملان مراكز جمع آوري سيب درختي به دليل عدم تحويل به موقع كارخانجات صنايع تبديلي و تكميلي باعث ازدحام و دپوي سيب در كنار جاده ها شده بودند كه با پيگيري هاي انجام شده در حال حاضر اين ازدحام كاهش يافته است .
وي درباره موضوع قطع درختان سيب در تعدادي از باغات استان نيز گفت : طبق بازديد انجام شده كارشناسان از اين باغ ها، هدف از قطع درختان توسط اين باغداران جايگزيني ارقام پايه بذري سيب با ارقام پايه رويشي و جديد در جهت افزايش راندمان توليد و بهبود كيفيت سيب باغ خود بوده است .
با توجه به اين گفته ها، مهمترين راهكار براي حل مشكل بخش كشاورزي در استان، تكميل زنجيره توليد، بازاريابي و فروش محصولات است كه در اين خصوص نيز بايد همه حلقه هاي اين زنجيره شامل جهاد كشاورزي، اتحاديه هاي باغداري، كشاورزان، فعالان بخش تجارت و توليدكنندگان در كنار توليد باكيفيت، بسته بندي مناسب و بازارسازي پيش از زمان برداشت را در دستور كار خود قرار دهند تا اينگونه مشكلات در فصل برداشت گريبانگير كشاورزان نشود.
7125/2093 ** گزارش از: طاهره نويد آرين ** انتشار: صابر چهرقاني

سرخط اخبار استان‌ها