انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به استان‌های کویری

انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به هفت استان واقع در فلات مرکزی و شرقی کشور از تدابیر دولت برای مبارزه با خشکسالی و تامین آب موردنیاز آشامیدنی، صنعت و خدمات به شمار می رود که بهره برداری از این طرح ملی ۲۴ اسفند ماه با دستور رییس جمهوری و به صورت ویدئوکنفرانسی آغاز شد.

این طرح ملی در پنجاه و هفتمین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولید و با سرمایه گذاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن ثروت در کشور و به همت متخصصان داخلی و بخش خصوصی به سرانجام رسید.

با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، در مجموع ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران منتقل می‌شود.

برای اجرای این طرح‌ها که در مجموع با لوله‌گذاری به طول سه‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر آب خلیج فارس و دریای عمان را به هفت استان شامل هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان منتقل می‌کند ۱۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. این طرح‌ها برای ۷۰ هزار نفر اشتغال‌زایی خواهد داشت.

برچسب‌ها

اخبار پرونده