بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ شرایط جدیدی را تجربه می کنند. نیمی از جمعیت در مقابل کرونا واکسینه شده اند و بتدریج زندگی باید روال عادی خود را طی کند. با این حال بازگشایی مراکز آموزشی باید تابع مقرراتی باشد که همه آنها در قالب خبر و تحلیل در این پرونده آمده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده